Kontakt

  • Nazwa lub imię i nazwisko oraz forma prawna (jeśli dotyczy) dostawcy
  • Adres dostawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
  • Numer telefonu oraz adres email, pod które można kierować zapytania oraz reklamacje (informacje dotyczące obsługi klienta)
  • Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą dostawcy oraz numer, pod którym dostawca został zarejestrowany
  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz jeśli dotyczy wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
  • Jeśli jest to niezbędne: właściwy organ nadzorczy; samorząd zawodowy; używany tytuł zawodowy oraz państwo, w którym został on przyznany; odniesienie do wiążących zasad zawodowych.

Wprowadź słowa z obrazka do pola poniżej

Koszyk jest pusty