Warunki odstąpienia od umowy

To jest przykładowa treść podstrony: "Warunki odstąpienia od umowy".

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni.
  2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

Prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową – reklamacja

  1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
  2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

Podstawa Prawna: Art. 7; 9 ust. 10; 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Art. 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.),

Koszyk jest pusty